Mp3 Download Free


Eliz Avaroğlu Meskenimiz Kûşe I Meyhânedir Bayati Rg.mp3

Eliz AVAROĞLU-Meskenimiz Kûşe-i Meyhânedir (BAYATİ)RG

Eliz AVAROĞLU-Meskenimiz Kûşe-i Meyhânedir (BAYATİ)RG.mp3

Eliz AVAROĞLU-Söyle Güzel Rûh-i Musavver Misin (BAYATİ) (AÇIKLAMALI)RG

Eliz AVAROĞLU-Söyle Güzel Rûh-i Musavver Misin (BAYATİ) (AÇIKLAMALI)RG.mp3

Eliz AVAROĞLU-Bir Gonce Femin Yâresi Vardır Ciğerimde (BAYATİ)RG

Eliz AVAROĞLU-Bir Gonce Femin Yâresi Vardır Ciğerimde (BAYATİ)RG.mp3

Eliz AVAROĞLU-Her Dem İdüp Meyl-i Cefa Cânım Neler Ettin Bana (BAYATİ)RG

Eliz AVAROĞLU-Her Dem İdüp Meyl-i Cefa Cânım Neler Ettin Bana (BAYATİ)RG.mp3

Eliz AVAROĞLU-Dil-i Âşıkları Bend İtmede Bir Pehlivansın Sen (BAYATİ)RG

Eliz AVAROĞLU-Dil-i Âşıkları Bend İtmede Bir Pehlivansın Sen (BAYATİ)RG.mp3

Eliz AVAROĞLU-Söyle Güzel Rûh-i Musavver Misin (BAYATİ)RG

Eliz AVAROĞLU-Söyle Güzel Rûh-i Musavver Misin (BAYATİ)RG.mp3

Eliz AVAROĞLU-Çıkalım Sayd-ü Şikâre (BAYATİ)RG

Eliz AVAROĞLU-Çıkalım Sayd-ü Şikâre (BAYATİ)RG.mp3

Bekir Sıtkı SEZGİN-Her Dem İdüp Meyl-i Cefa Cânım Neler Ettin Bana (BAYATİ)RG

Bekir Sıtkı SEZGİN-Her Dem İdüp Meyl-i Cefa Cânım Neler Ettin Bana (BAYATİ)RG.mp3

TRT Radyo Sanatçıları Koro and Ehli Aşkın Neşvegâhı Kûşe-i Meyhanedir (KÜRDÎLİ HİCAZKÂR)

TRT Radyo Sanatçıları Koro and Ehli Aşkın Neşvegâhı Kûşe-i Meyhanedir (KÜRDÎLİ HİCAZKÂR).mp3

Alâeddin YAVAŞÇA-Söyle Güzel Rûh-i Musavver Misin (BAYATİ)RG

Alâeddin YAVAŞÇA-Söyle Güzel Rûh-i Musavver Misin (BAYATİ)RG.mp3

Kâni KARACA-Gülsitân-ı Dehre Geldik Renk Yok Bû Kalmamış (BAYATÎ)RG

Kâni KARACA-Gülsitân-ı Dehre Geldik Renk Yok Bû Kalmamış (BAYATÎ)RG.mp3

Filiz ŞATIROĞLU-Her Dem İdüp Meyl-i Cefa Cânım Neler Ettin Bana (BAYATİ)RG

Filiz ŞATIROĞLU-Her Dem İdüp Meyl-i Cefa Cânım Neler Ettin Bana (BAYATİ)RG.mp3

Eliz AVAROĞLU-Çıkalım Sayd-ü Şikâre (BAYATİ)RGYENİ

Eliz AVAROĞLU-Çıkalım Sayd-ü Şikâre (BAYATİ)RGYENİ.mp3

Eliz AVAROĞLU-Sevdiğim Lûtfedip Gelmez Misin İmdâdıma (NİHAVEND)RG

Eliz AVAROĞLU-Sevdiğim Lûtfedip Gelmez Misin İmdâdıma (NİHAVEND)RG.mp3

Eliz AVAROĞLU-Çıkmaz Derûn-i Dilden Efendim Muhabbetin (BAYATİ)RG

Eliz AVAROĞLU-Çıkmaz Derûn-i Dilden Efendim Muhabbetin (BAYATİ)RG.mp3

Nevzat Atlığ

Nevzat AtlığBayati Ağır Semai [ Türk Musıkisinden Seçmeler Disc 1 © 2002 Kalan Müzik ].mp3

Hilal ÇELEBİ-Bir Gonca-i Terdir O Peri Çehre Nigârım (NİHAVEND)RG

Hilal ÇELEBİ-Bir Gonca-i Terdir O Peri Çehre Nigârım (NİHAVEND)RG.mp3

Özer Özel

Özer ÖzelMeskenimiz kûşe-i meyhânedir.mp3

Bir gonca femin yaresi vardır ciğerimde-Eliz AVAROĞLU/Bayati peşrevi

Bir gonca femin yaresi vardır ciğerimde-Eliz AVAROĞLU/Bayati peşrevi.mp3

Hilal ÇELEBİ-Bilmezsin Düşündüğüm Ağladıklarım Nedir (BAYATİ)RG

Hilal ÇELEBİ-Bilmezsin Düşündüğüm Ağladıklarım Nedir (BAYATİ)RG.mp3

Kemal CANER-Rengi Solmuş Atılmış Ateşlerde Yakılmış (BAYATÎ)RG

Kemal CANER-Rengi Solmuş Atılmış Ateşlerde Yakılmış (BAYATÎ)RG.mp3

Ayşe TAŞ-Tâ Yürekten Kopuyormuş Gibi Hummâlı Sesin (BAYATİ ARABAN)RG

Ayşe TAŞ-Tâ Yürekten Kopuyormuş Gibi Hummâlı Sesin (BAYATİ ARABAN)RG.mp3

Eliz Avaroğlu | Ko sînem âteşe yansın.mp3

Alâeddin YAVAŞÇA-Nisanda Bahar Müjdesi Leylâkla Gelir (BAYATİ)RG

Alâeddin YAVAŞÇA-Nisanda Bahar Müjdesi Leylâkla Gelir (BAYATİ)RG.mp3

Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış

Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış.mp3

Eliz AVAROĞLU-Bağ-ı Dehrin Hem Hazânın Hem Bahârın Görmüşüz (PEŞREVLİ) (BESTE NİGAR)RG

Eliz AVAROĞLU-Bağ-ı Dehrin Hem Hazânın Hem Bahârın Görmüşüz (PEŞREVLİ) (BESTE NİGAR)RG.mp3

Alâeddin YAVAŞÇA-Bin Göz Yaşının İnceleşip Aktığı Andı (BAYATİ)RG

Alâeddin YAVAŞÇA-Bin Göz Yaşının İnceleşip Aktığı Andı (BAYATİ)RG.mp3

Asuman ASLIM-Ağlatma Beni İncitme Aman (BAYATİ)RG

Asuman ASLIM-Ağlatma Beni İncitme Aman (BAYATİ)RG.mp3

Eylül TURAN-Bin Göz Yaşının İncileşip Aktığı Andı (TanTak Selçuk SİPAHİOĞLU) (BAYATİ)RG

Eylül TURAN-Bin Göz Yaşının İncileşip Aktığı Andı (TanTak Selçuk SİPAHİOĞLU) (BAYATİ)RG.mp3

Gökhan Sezen and Çıkmaz Derûn-i Dilden Efendim Muhabbetin

Gökhan Sezen and Çıkmaz Derûn-i Dilden Efendim Muhabbetin.mp3

Mustafa SAĞYAŞAR-Gönülden Gönüle Çağlar Geçersin (BAYATİ)RG

Mustafa SAĞYAŞAR-Gönülden Gönüle Çağlar Geçersin (BAYATİ)RG.mp3

Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim KORO

Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim KORO.mp3

Eliz AVAROĞLU-Gördüm Yine Bir Gonca-i Nâdîde Edâyı (KANUN TAKTAHİR AYDOĞDU)(NİHAVEND)RG

Eliz AVAROĞLU-Gördüm Yine Bir Gonca-i Nâdîde Edâyı (KANUN TAKTAHİR AYDOĞDU)(NİHAVEND)RG.mp3

Nevzat Atlığ

Nevzat AtlığBayatiaraban Beste [ Türk Musıkisinden Seçmeler Disc 1 © 2002 Kalan Müzik ].mp3

Eliz Avaroğlu-Ol gözleri ahu ile sohbet ne güzel şey

Eliz Avaroğlu-Ol gözleri ahu ile sohbet ne güzel şey.mp3

Nar-ı firkat şûle pâş oldukça sinem dağlıyor- Necmi Rıza AHISKAN

Nar-ı firkat şûle pâş oldukça sinem dağlıyor- Necmi Rıza AHISKAN.mp3

Bekir Sıtkı SEZGİN-Kırmadık Bir Yer Mi Kaldı Kalb Gâhımda Benim (BAYATİ)RG

Bekir Sıtkı SEZGİN-Kırmadık Bir Yer Mi Kaldı Kalb Gâhımda Benim (BAYATİ)RG.mp3

Baba Hampartzum

Baba HampartzumFeryâd-ı Dil-î Zârıma Dem-sâz Mı Kaldı [ Besteler ve Şaraganlar © Kalan Müzik ].mp3

Eliz Avaroğlu and Ne Gecelerim Gece Ne Günlerim Gün Oldu (ŞEDD-İ ARABÂN)

Eliz Avaroğlu and Ne Gecelerim Gece Ne Günlerim Gün Oldu (ŞEDD-İ ARABÂN).mp3

Her dem edip meyl-i cefa

Her dem edip meyl-i cefaMustafa Doğan Dikmen.mp3

Bekir Sıtkı SEZGİN-Ol Gülüm Gülzâr-ı Hüsnü Bâd-ı Mihnet Bulmasın (BAYATİ)RG

Bekir Sıtkı SEZGİN-Ol Gülüm Gülzâr-ı Hüsnü Bâd-ı Mihnet Bulmasın (BAYATİ)RG.mp3

Baba Hampartzum

Baba HampartzumArz-ı Dîdâr Eyledik de Âşıka Cânâneler [ Besteler ve Şaraganlar © Kalan Müzik ].mp3

Yenilendi derdim neden bilemem- Asuman Aslım

Yenilendi derdim neden bilemem- Asuman Aslım.mp3

Kahraman ÖZLÜ-Ey Gamzesi Fettan Hemi Giysûsuna Men Dîdem (BAYATİ)RG

Kahraman ÖZLÜ-Ey Gamzesi Fettan Hemi Giysûsuna Men Dîdem (BAYATİ)RG.mp3

Safiye Ayla and Ehl-i Aşkın Neşvegâhı Kûşe-i Meyhânedir (KÜRDÎLİ HİCAZKÂR)

Safiye Ayla and Ehl-i Aşkın Neşvegâhı Kûşe-i Meyhânedir (KÜRDÎLİ HİCAZKÂR).mp3

Nurettin ÇELİK andGüler BASU ŞEN-Mest-i Nâzım Lûtf Edip Kılsın Nigâh (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)RG

Nurettin ÇELİK andGüler BASU ŞEN-Mest-i Nâzım Lûtf Edip Kılsın Nigâh (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)RG.mp3

Yahya Nâzim Çelebi Yar değil câm-ı mey açıldı gül-i bağ-ı tarab şimdi

Yahya Nâzim Çelebi Yar değil câm-ı mey açıldı gül-i bağ-ı tarab şimdi.mp3

Çıkmaz Derûn-i Dilden Efendim Muhabbetin

Çıkmaz Derûn-i Dilden Efendim Muhabbetin.mp3

Ayşe TAŞ-Gönlüm Geri Dön Yok Ki Mecâlin Gidemezsin (BAYATÎ)RG

Ayşe TAŞ-Gönlüm Geri Dön Yok Ki Mecâlin Gidemezsin (BAYATÎ)RG.mp3